Koperionisatie in zwembaden

Koper en Zilver zuiveren het zwembadwater

Ionisatie is een proces waarbij gebruikt wordt gemaakt van elektrolyse.
Dit gebeurt met koper- en zilverionen. (zie : www.zilverwater.be)
Het zwembadwater stroomt langs elektroden die in de ionisator zitten.
De koper- en zilverionen worden vervolgens positief geladen en gaan zich binden aan virussen en algen in het zwembadwater. Deze worden op deze manier gedood waardoor het water gedesinfecteerd wordt.